Liepājas Karostas mūzikas skola

  ATTĒLI

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sveic audzēkņus un pedagogus 18.05.2023
Koncerts Liepājas Liedaga vidusskolai 08.05.2023
Koncerts sociālās aprūpes centrā “Rūre” 03.05.2023
LMMDV un 2. mūzikas skolas akordeona spēles audzēkņu sadraudzības koncerts (26.04.2023)
Vispārējo klavieru audzēkņu koncerts 25.04.2023
Koncertcilks "Emīla izlaidums"
Koncerts Liepājas 7. vidusskolai 20.04.2023
Lejaskurzemes novadu jauno pianistu festivāls "Melns ar baltu satikās..." 2023
Starptautiskais Noras Novikas mazās kamermūzikas konkurss
Starptautiskais Noras Novikas klavieru ansambļu konkurss Mārupē 2023
"Lai skan" 06.04.2023
Koncerts Liepājas 3. pamatskolai 06.04.2023
"Lai skan"2023
Stīgu nodaļas mācību koncerts 27.03.2023
Konference "Viedie risinājumi iekļaujošai augstākajai izglītībai"

1 ... 4 5 6 ... 12