Liepājas Karostas mūzikas skola

Dokumenti

Skolotāju darba laiku grafiks

SKOLOTĀJIEM

MAKSAS ATVIEGLOJUMU IESNIEGUMA VEIDLAPAS

Iesniegums audzēknim, kurš nāk no ģimenes, kura audzina divus bērnus un abi bērni apgūst profesionālās ievirzes programmas skolā

Iesniegums audzēknim, kurš skolā apgūst divas vairākas izglītības programmas

Iesniegums audzēknim, kurš nāk no ģimenes, kura audzina 3 (trīs) un vairāk bērnus

Iesniegums audzēknim, kurš ir aizbildniecībā

Iesniegums bērnam, kurš nāk no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss

Iesniegums audzēknim, kurš nāk no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss

Iesniegums audzēknim, kuram noteikta invaliditāte