Liepājas Karostas mūzikas skola

Pedagogi

Programmu vadītāji: 

Ilva Liepiņa

Taustiņinstrumentu spēle 

Irina Jakovļeva 

Taustiņinstrumentu spēle (vietniece) 

Dace Milzere 

Stīgu instrumentu spēle 

Uva Kalniņa

Pūšamo instrumentu spēle

Metodisko komisiju vadītāji: 

Olga Pļušča 

Mūzikas teorijas priekšmeti 

Ilze Tomsone

Vispārējās klavieres

 

Pedagogi:

Teorētiskie priekšmeti

Olga Blauzde

mūzikas mācība

maģistrs

Olga Pļušča

mūzikas mācība, mūzikas literatūra   

maģistrs

Sanita Bovtona

mūzikas mācība, mūzikas literatūra

maģistrs

 

Koris, dziedāšana

Olga Blauzde

 

Eifonija un trompetes spēle

Vilnis Mellums

 

Saksofona spēle

 

Uva Kalniņa  

 

 

 

Ēriks Bukants

 

 

 

Flautas spēle

 

Baiba Kronberģe-Kleinberģe  

 (maģistrs)

 

 

Kristīne Varažinska

 

 

 

Vijoļspēle

Daiga Loceniece

 

Čella spēle

Marta Rozentāle

Dina Puķīte (maģistrs)

Krišjānis Gaiķis

 

Ģitārspēle

Dace Milzere

 

(maģistrs)

 

Akordeona spēle

Leonards Domicevičs   

Irina Jakovļeva

 

Klavierspēle

 

Ludmila Burmeistere (maģistrs)

Ilva Liepiņa (maģistrs)

Vera Oņiščenko

Dina Sleže (maģistrs)

Aiga Tiltiņa (maģistrs)

Tomsone Ilze (maģistrs)

Jeļena Zaharova