Liepājas Karostas mūzikas skola

Skolas video prezentācija

Aicinām noskatīties mūsu skolas video prezentāciju, kurā uzzināsiet vairāk par skolu, audzēkņu sasniegumiem, kā arī pasākumiem, kuros piedalāmies.

https://youtu.be/WtqVeJP1iUs