Liepājas Karostas mūzikas skola

Sasniegumi

Skolas audzēkņu sasniegumi 2023./2024. mācību gadā

IV Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss (Koknese)

 • Duets Aleksandrs Platinskis (2. akordeona spēles klase) un Aleksejs Platinskis (6. klavierspēles klase) - II vieta
 • Solo Aleksandrs Platinskis - II vieta

Pladies skolotājām Irinai Jakovļevai un Verai Oņiščenko par ieguldīto darbu!

Sveicam Šeilu Šmiti (4. klavierspēles klase) ar iegūto III vietu starptautiskajā konkursā Astana Stars!

Paldies skolotājai Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu.

Sveicam Annu Bacunovu (7. flautas spēles klase) ar iegūto I vietu Valsts konkursā pūšaminstrumentu spēlē!

Paldies skolotājai Kristīnei Varažinskai un koncertmeistarei Linai Andrejevai par audzēkņa sagatavošanu konkursam.

Sveicam Gustavu Gravānu (5. eifonija spēles klase) ar iegūto I vietu Valsts konkursā pūšaminstrumentu spēlē!

Paldies skolotājam Vilnim Mellumam un koncertmeistarei Ilvai Liepiņai par audzēkņa sagatavošanu konkursam.

Sveicam Bogdanu Semjonovu (1. trompetes spēles klase) ar iegūto I vietu Valsts konkursā pūšaminstrumentu spēlē!

Paldies skolotājam Vilnim Mellumam un koncertmeistarei Ilzei Tomsonei par audzēkņa sagatavošanu konkursam.

Sveicam Tomasu Kristianu Tamsonu (5. trompetes spēles klase) ar iegūto II vietu Valsts konkursā pūšaminstrumentu spēlē!

Paldies skolotājam Vilnim Mellumam un koncertmeistarei Ilzei Tomsonei par audzēkņa sagatavošanu konkursam.

Sveicam Ivanu Semjonovu (1. trompetes spēles klase) ar iegūto III vietu Valsts konkursā pūšaminstrumentu spēlē!

Paldies skolotājam Vilnim Mellumam un koncertmeistarei Ilzei Tomsonei par audzēkņa sagatavošanu konkursam.

Sveicam Amēliju Fedjukovu (3. flautas spēles klase) ar iegūto III vietu Valsts konkursā pūšaminstrumentu spēlē!

Paldies skolotājai Kristīnei Varažinskai un koncertmeistarei Ilvai Liepiņai par audzēknes sagatavošanu konkursam.

 
Lepojamies ar Annu Bacunovu, kura piedalījās Valda Vikmaņa jauno atskaņotājmākslinieku konkursā, tika izvirzīta uz II kārtu un ieguva pateicības rakstu. 
Paldies skolotājai Kristīnei Varažinskai un koncertmeistarei Līnai Andrejevai!
 
 
Sveicam 7. klavierspēles klases audzēkni Mariju Barčenkovu ar iegūto I vietu starptautiskajā Fiestalonia Milenio online konkursā American edition.
Paldies skolotājai Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu!
 
Žūrijas komentārs pēc konkursa: Marija iespaidīgi prezentē savu repertuāru, kas sastāv no trīs atšķirīgiem skaņdarbiem. Viņas sniegumu raksturo augsta skaņas kvalitāte, emocionalitāte un precīzs ritms. Ticam, ka Marijai vēl būs vērojama izaugsme un ar nepacietību gaidīsim, kad varēsim dzirdēt arī sarežģītāku skaņdarbu izpildījumu no viņas puses.
 
[Marija impressively presents a repertoire comprising three distinct pieces, showcasing her musicality with wisdom and intelligence. Her performance is characterized by excellent sound quality, passion, and precise rhythmic control, all while maintaining expressive elements. This adept handling of pieces hints at Marija's ability to delve into even more virtuosic repertoires with skill and finesse. We eagerly anticipate witnessing her continued growth and mastery across diverse musical landscapes, confident that she will navigate more challenging pieces with the same level of artistry and passion]

 Sveicam Vladimiru Djominu ar III vietu VI Starptautiskajā pianistu-zēnu konkursā klavierspēlē "Spēlē zēni", kas norisinājās 9. decembrī Pārdaugavas Mūzikas un Mākslas skolā, Rīgā.

Paldies skolotājai Verai Oņiščenko par ieguldīto darbu!

Sveicam Kokneses Mūzikas skolas rīkotajā XVIII Starptautiskajā klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā "Koknese 2023" I vietu ieguvējus!

Marija Barčenkova I vieta  (7. klavierspēles klase; solo) - paldies skolotājai Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu!
Marija Barčenkova un Vladimirs Djomins I vieta (7.klavierspēles klase; duets) - paldies skolotājai Verai Oņiščenko par ieguldīto darbu!

22. novembrī 7. klavierspēles audzēkņi Marija Barčenkova un Vladimirs Djomins piedalījās Augusta Dombrovska Mūzikas skolas klavieru duetu festivālā Divas klavieres.

Paldies skolotājai Verai Oņiščenko par ieguldīto darbu!

Sveicam Mariju Barčenkovu - I pakāpes laureāti starptautiskajā konkursā Dolce Musica.

Paldies skolotājai Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu.

 

Skolas audzēkņu sasniegumi 2022./2023. mācību gadā

Sirsnīgi sveicam klavierspēles audzēkni Mariju Barčenkovu, kura ir I pakāpes laureāte Starptautiskajā konkursā "Viva Astana".

Paldies sk. Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu.

Apsveicam Tomu Kristoferu Tamsonu (akordeons), Emīlu Kārli Simsonu (akordeons) un Annu Sušincevu (klavieres) ar iegūto atzinības rakstu VII Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu, instrumentālo kameransambļu ar klavierēm un koncertmeistaru konkursā.

Paldies pedagogiem Verai Oņiščenko, Irinai Jakovļevai un Leonardam Domicevičam par ieguldīto darbu

Liels prieks par Vladimiru Djominu un Mariju Barčenkovu, kuri ieguvuši 3. vietu VII Starptautiskajā klavieru ansambļu, instrumentālo kameransambļu ar klavierēm, koncertmeistaru konkursā.

Paldies sk. Verai Oņiščenko par ieguldīto darbu!


Sveicam flautas spēles audzēkni Annu Bacunovu, kura ir 2. Starptautiskā Marka Rotko Mūsdienu mūzikas jauno izpildītāju konkursa (Daugavpils) otrās pakāpes laureāte.

Paldies skolotājai Kristīnei Varažinskai un koncertmeistarei Linai Andrējevai par ieguldīto darbu! 

Sirsnīgi sveicam Vladimiru Djominu un Mariju Barčenkovu, kuri ir pirmās pakāpes laureāti starptautiskajā Noras Novikas mazās kamermūzikas konkursā!

Paldies sk. Verai Oņiščenko par ieguldīto darbu.

Apsveicam flautas spēles audzēkni Annu Bacunovu ar iegūto Grand Prix starptautiskajā konkursā Wind Stars 2023

Paldies skolotājai Kristīnei Varažinskai un koncertmeistarei Linai Andrējevai par ieguldīto darbu.

Apsveicam metālpūšamo instrumentu spēles audzēkņus ar lieliskiem sasniegumiem konkursā "Baltu putni 2023"

 • Ivans Semjonovs (trompetes spēle) II vieta
 • Tomass Kristians Tamsons (trompetes spēle) II vieta
 • Gustavs Gravāns (eifonija spēle) II vieta

Paldies ped. Vilnim Mellumam un koncertmeistarei Insei Krūmiņai par ieguldīto darbu!

Apsveicam 6. klases flautas spēles audzēkni Annu Bacunovu ar iegūto žūrijas speciālbalvu un I vietu konkursā "Baltu putni 2023"!

Paldies ped. Kristīnei Varažinskai un koncertmeistarei Linai Andrējevai par ieguldīto darbu.


Apsveicam vijoļspēles audzēkni Sofiju Kortikovu ar iegūto III vietu Stīgu instrumentu spēles Valsts konkursā!

Paldies ped. Daigai Loceniecei par ieguldīto darbu.

Sveicam flautas spēles audzēkni Annu Bacunovu ar iegūto atzinības rakstu Ineses Galantes Latvijas talantu konkursā!

Paldies ped. Kristīnei Varažinskai par ieguldīto darbu.

Apsveicam akordeona spēles audzēkņus - Vsevolodu Kronbergu ar iegūto Grand Prix un I pakāpes laureātu Aleksandru Platinski!

Paldies ped. Irinai Jakovļevai par ieguldīto darbu.

Aspveicam flautas spēles audzēkni Annu Bacunovu ar iegūto Grand Prix!

Paldies ped. Kristīnai Varažinskai par ieguldīto darbu.

Sveicam I pakāpes laureātus!

Duets Aleksandrs Platinskis un Aleksejs Platinskis (ped. Vera Oņiščenko)

Duets Vsevolods Kronbergs un Ksenija Simoņenko (ped. Irina Jakovļeva)

Toms Rolavs (ped. Leonards Domicevičs)

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Liels prieks par mūsu skolas audzēkņu gūtajiem panākumiem XVII Starptautiskajā klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkursā Koknese 2022.

Marija Barčenkova - III vieta (ped. Aiga Tiltiņa)

Marija Barčenkova un Vladimirs Djomins - I vieta (ped. Vera Oņiščenko)

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Apsveicam pirmās pakāpes laureātus ansambļu konkursā - Aleksandru Platinski un Alekseju Platinski, kā arī Vsevolodu Kronbergu un Kseniju Simoņenko.

Paldies skolotājām Irinai Jakovļevai un Verai Oņiščenko par ieguldīto darbu.

 

Apsveicam Mariju Barčenkovu ar iegūto Grand Prix starptautiskajā konkursā "Universal Stars Music Festival".

Paldies ped. Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu!

 Apsveicam klavierspēles duetu, I pakāpes laureātus Mariju Barčenkovu un Vladimiru Djominu.

Paldies skolotājai Verai Oņiščenko par ieguldīto darbu!

Apsveicam pirmās pakāpes laureātes, klavierspēles audzēknes Mariju Barčenkovu (sk. Aiga Tiltiņa) un Annu Sušincevu (sk. Vera Oņiščenko)!

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu. 

Sveicam II pakāpes laureātus - Vsevolodu Kronbergu un Mariju Barčenkovu.

Paldies ped. Ilzei Tomsonei un Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu.

 

Apsveicam klavierspēles audzēkni, I pakāpes laureāti Mariju Barčenkovu!

Paldies ped. Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu!

 

Skolas audzēkņu sasniegumi 2021./2022. mācību gadā

Apsveicam klavierspēles audzēkni, I pakāpes laureāti Mariju Barčenkovu!

Paldies ped. Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu!

Apsveicam flautas spēles audzēkni Annu Bacunovu ar iegūto Grand Prix starptautiskajā konkursā "World Music Festival"

Paldies ped. Kristīnai Varažinskai par ieguldīto darbu.

 

Lepojamies ar ģitārspēles audzēkņiem Kirilu Švidčenko un Hariju Roziņu, kuri piedalījās konkursā "Latvijas Gada ģitārists 2022".

Paldies sk. Dacei Milzerei par ieguldīto darbu.


 

Apsveicam Mariju Barčenkovu un Vladimiru Djominu ar I vietu starptautiskajā konkursā "Giovanni virtuosi".

Paldies ped. Verai Oņiščenko par audzēkņu sagatavošanu!

Apsveicam arī Aleksandru Platinski un Alekseju Platinski ar II vietu starptautiskajā konkursā "Giovanni virtuosi".

Paldies ped. Verai Oņiščenko un Irinai Jakovļevai par audzēkņu sagatavošanu!

 

Apsveicam I pakāpes lauriātus - Mariju Barčenkovu un Vladimiru Djominu, kā arī Sofiju Kortikovu.

Apsveicam flautas spēles audzēkni Annu Bacunovu ar iegūto I vietu.

Paldies ped. Kristīnei Varažinskai par ieguldīto darbu!

Apsveicam Hariju Roziņu ar 1. vietu konkursā A. Grīnberga jauno ģitāristu konkursā "Kur tad tu nu biji"!

Paldies skolotājai Dacei Milzerei par ieguldīto darbu!

Apsveicam skolas audzēkņus ar sasniegumiem konkursā "La Campanella", kas rīkots starptautiskā festivāla "Astana Stars" ietvaros:

 • Harijs Roziņš - vispārējās klavieres II pakāpes laureāts
 • Gustavs Gravāns - eifonija spēle I pakāpes laureāts
 • Anna Bacunova - flautas spēle Grand Prix

Paldies pedagogiem - Vilnim Mellumam, Kristīnei Varažinskai, Ilzie Tomsonei, kā arī koncertmeistarei Inesei Krūmiņai par ieguldīto darbu!

Apsveicam Tomu Rolavu un Denisu Liekni, kuri ir I pakāpes laureāti J. Cimzes Starptautiskajā instrumentālo duetu konkursā.

Paldies skolotājam Leonardam Domicevičam!

Apsveicam flautas spēles audzēkni Annu Bacunovu ar iegūto Grand Prix starptautiskā festivāla "Astana Stars" ietvaros veidotajā konkursā "Grande Mozart".

Paldies skolotājai Kristīnei Varažinskai par audzēknes sagatavošanu.

 

 

Apsveicam II pakāpes laureātus, klavieru duetu Mariju Barčenkovu un Vladimiru Djominu!

Paldies skolotājai Verai Oņiščenko par audzēkņu sagatavošanu!

Apsveicam skolas ģitārspēles audzēkņus Hariju Roziņu un Kirilu Švidčenko ar I vietu Andra Grīnberga ģitāristu konkursā "Virtuozs 2022"
 
Paldies sk. Dacei Milzerei par ieguldīto darbu!

Sveicam starptautiskā koknkursa "Astana Stars" I pakāpes laureātus - akordeonistu duetu Tomu Rolavu un Denisu Liekni, kā arī Vladimiru Djominu.

Paldies pedagogiem - Verai Oņiščenko un Leonardam Domicevičam!

Kokneses mūzikas skolas rīkotais starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss

 • Ansamblis (Toms Rolavs, Deniss Liekne, Vsevolods Kronbergs) II vieta
 • Duets (Toms Rolavs, Deniss Liekne) II vieta
 • Vsevolods Kronbergs II vieta

 

Sveicam starptautiskā jauno pianistu konkursa "Kolibri"  I pakāpes laureātus Vladimiru Djominu un Mariju Barčenkovu!

Paldies skolotājai Verai Oņiščenko un Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu!

 

 

Apsveicam "Astana Grand Festival" I pakāpes laureātus - Vladimiru Djominu un Mariju Barčenkovu un Grand Prix ieguvēju Hariju Roziņu.

Paldies skolotājai Verai Oņiščenko un Dacei Milzerei par  ieguldīto darbu!

 

Starptautiskais konkurss "British Lion"

Sofija Kortikova I pakāpes laureāte (sk. Daiga Loceniece, KM Inese Krūmiņa)

Marija Barčenkova Grand Prix (sk. Aiga Tiltiņa)

 

 

 

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas rīkotais Liepājas III Starptaustiskajais pianistu konkurss “Piano frequency”

 

Marija Barčenkova B grupā II pakāpes laureāte (sk. Aiga Tiltiņa)

Vladimirs Djomins B grupā II pakāpes laureāts (sk. Vera Oņiščenko)

 

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu!

Apsveicam audzēkņus ar lieliskiem panākumiem starptautiskajā konkursā Kazahstānā "Astana Stars"

 

Vladimirs Djomins 1. pakāpes diploms (skolotāja Vera Oņiščenko)

Marija Barčenkova 1. pakāpes diploms (skolotāja Aiga Tiltiņa)

Deniss Liekne 1. pakāpes diploms (skolotājs Leonards Domicevičs)

Kirils Švidčenko Grand Prix (skolotāja Dace Milzere)

 

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu!

Skolas audzēkņu sasniegumi 2020./2021. mācību gadā

Apsveicam mūsu akordeona spēles 2.klases audzēkni Emīlu Kārli Simsonu, kurš kļuvis par laureātu Lietuvā Alītas mūzikas skolā veidotajā konkursā! Paldies skolotājam Leonardam Domicevičam par ieguldīto darbu.

 

Skolas audzēkņu sasniegumi 2019./2020. mācību gadā

 

 

Sveicam Kirilu Švidčenko, III vietas ieguvēju, Ineses Galantes Latvijas Talantu konkursa finālā.

Paldies skolotājai Dacei Milzerei!

(14.06.2020)

 

Apsveicam starptautiskā konkura "Renesanses ģitāra" dalībniekus!

 • Harijs Roziņš 2. vieta (3. kategorijā)
 • Kirils Švidčenko 2. vieta ( 4. kategorijā)
 • Nika Naboka 1. pakāpes diploms (1.kategorijā)

Paldies skolotājai Dacei Milzerei par ieguldīto darbu!

(11.30.04.2020)

 

Sveicam konkursa " Kur tad tu nu biji 2020" dalībniekus

 • Harijs Roziņš 1. vieta
 • Kirils Švidčenko 2. vieta
 • Kristaps Prancāns 3. vieta

Paldies skolotājai Dacei Milzerei par ieguldīto darbu!

 

 

 

Sveicam ar panākumiem starptautiskā pūšaminstrumentu jauno izpildītāju konkursa "Wind Stars 2020" dalībniekus

 • Anna Bacunova - 1. vieta 2.-4. klašu grupā
 • Tomass Kristians Tamsons - 3. vieta 2.-4. klašu grupā
 • Edgars Mēters - 3. vieta 5.-7. klašu grupā

Paldies skolotājiem Baibai Kokinai un Vilnim Mellumam, kā arī koncertmeistarei Inesei Krūmiņai par ieguldīto darbu!

(27.-29.02.2020)

 

 

Sveicam Valsts konkursa 3. kārtas dalībniekus ģitārspēlē!

 • Kirils Švidčenko I vieta
 • Harijs Roziņš II vieta
 • Nika Naboka III vieta

Paldies skolotājai Dacei Milzerei!

(19.02.2020)

 

Sveicam Valsts konkursa 3. kārtas dalībniekus akordeona spēlē!

 • Deniss Liekne III vieta (2.klase; sk. Leonards Domicevičs)
 • Toms Rolavs III vieta (3.klase; sk. Leonards Domicevičs)
 • Vsevolods Kronbergs III vieta (3.klase; sk. Irina Jakovļeva)

(12.02.2020)

 

 

Sveicam Valsts konkursa 2. kārtas dalībniekus ģitārspēlē! 

 • Harijs Roziņš (1.vieta)
 • Nika Naboka (2.vieta)
 • Arturs Novikovs (3. vieta)
 • Laureāts 5.grupā Kirils Švidčenko

Paldies skolotājai Dacei Milzerei! (30.01.2020)

 

 

 Sveicam Valsts konkursa 2. kārtas dalībniekus akordeona spēlē! 

 • Vsevolods Kronbergs (1.vieta)
 • Deniss Liekne (1.vieta)
 • Toms Rolavs (2.vieta)
 • Jānis Rolavs (2.vieta)
 • Stepans Barčenkovs (3.vieta)
 • Patriks Pomerancis (3.vieta)

Paldies skolotājiem Irinai Jakovļevai un Leonardam Domicevičam (22.01.2020)

 

 

Sveicam konkursa Sudraba flauta 1. vietas ieguvēju Annu Bacunovu (3.klase). Paldies skolotājai Baibai Kokinai un koncertmeistarei Inesei Krūmiņai. (24.10.2019)

 

 

 

Skolas audzēkņu sasniegumi 2018./2019. mācību gadā

 

Pakāpe

Klase

Kam

Par ko

II pakāpe 1. akordeona klase Tomam Kristoferam Tamsonam

VI Starptautiskā klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu,
instrumentālo kameransambļu ar klavierēm un koncertmeistaru konkurss, Liepāja 17.04.2019

II pakāpe 3. klavieru klase  Annai Sušincevai

VI Starptautiskā klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu,
instrumentālo kameransambļu ar klavierēm un koncertmeistaru konkurss, Liepāja 17.04.2019

II pakāpe  5. ģitāras klase  Kristapam Prancānam

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu biji? 2019 duetu grupa, Mārupe 5.04.2019  

II pakāpe  6. ģitāras klase  Annai Adelai Tomčukai

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu biji? 2019 duetu grupa, Mārupe 5.04.2019  

I pakāpe  5. ģitāras klase  Kristapam Prancānam

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu biji? 2019 trio grupa, Mārupe 5.04.2019  

I pakāpe  4. ģitāras klase  Harijam Roziņam

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu biji? 2019 trio grupa, Mārupe 5.04.2019  

I pakāpe  4. ģitāras klase  Kirilam Švidčenko

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu biji? 2019 trio grupa, Mārupe 5.04.2019  

II pakāpe  5. ģitāras klase  Kristapam Prancānam

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu biji? 2019 solo grupa, Mārupe 5.04.2019  

II pakāpe  6. ģitāras klase  Annai Adelai Tomčukai

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu biji? 2019 solo grupa, Mārupe 5.04.2019  

II pakāpe  4. ģitāras klase  Harijam Roziņam

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu biji? 2019 solo grupa, Mārupe 5.04.2019  

I pakāpe  4. ģitāras klase  Kirilam Švidčenko

A.Grīnberga Jauno ģitāristu konkurss Kur tad tu nu biji? 2019 solo grupa, Mārupe 5.04.2019  

II pakāpe  5. ģitāras klase  Kristapam Prancānam

V Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss Roja ritmi 2019, Roja 6.04.2019. 

II pakāpe  4. ģitāras klase  Harijam Roziņam

V Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss Roja ritmi 2019, Roja 6.04.2019. 

II pakāpe  4. ģitāras klase  Kirilam Švidčenko

V Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss Roja ritmi 2019, Roja 6.04.2019. 

III pakāpe 2. vijoles klase Sofijai Kortikovai

XIV Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkurss  Sol-Re-La-Mi, Saldus 3.04.2019.

I pakāpe  8. čella klase Poļinai Hļebņikovai

XIV Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkurss  Sol-Re-La-Mi, Saldus 3.04.2019.

I pakāpe  2. akordeona klases audzēknim Tomam Rolavam

VII Starptautiskas mūzikas skolu akordeonistu ansambļu (dueti un trio) konkurss, Limbaži 8.03.2019.

I pakāpe  3. akordeona klases audzēknim Pāvelam Novikam

VII Starptautiskas mūzikas skolu akordeonistu ansambļu (dueti un trio) konkurss, Limbaži 8.03.2019.

I pakāpe  3. akordeona klases audzēknim Stepanam Barčenkovam

VII Starptautiskas mūzikas skolu akordeonistu ansambļu (dueti un trio) konkurss, Limbaži 8.03.2019.

III pakāpe  1. akordeona klases audzēknim Jānim Rolavam

VII Starptautiskas mūzikas skolu akordeonistu ansambļu (dueti un trio) konkurss, Limbaži 8.03.2019.

III pakāpe 

1. akordeona klases audzēknim

Tomam Kristoferam Tamsonam

VII Starptautiskas mūzikas skolu akordeonistu ansambļu (dueti un trio) konkurss, Limbaži 8.03.2019.

II pakāpe 

4. trompetes klases audzēknim

Edgaram Mēteram

XIV Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss, Saldus 6.03.2019.

II pakāpe  2. trompetes klases audzēknim Tomasam Kristiānam Tamsonam XIV Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss, Saldus 6.03.2019.
III pakāpe  2. trompetes klases audzēknim Dāvim Grīslim XIV Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss, Saldus 6.03.2019.
I pakāpe  3. flautas klases audzēknei Annai Bacunovai XIV Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss, Saldus 5.03.2019.
I pakāpe  7. flautas klases audzēknei Milanai Fjodorovai XIV Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss, Saldus 5.03.2019.
Atzinība 3. saksofona klases audzēknim Vladimiram Golovčam XIV Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss, Saldus 5.03.2019.
I pakāpe  4. ģitāras klases audzēknim Kirilam Švidčenko III Starptautisko jauno ģitāristu konkursu DOLCE CHITARRA, Daugavpils 5.03.2019.
III pakāpe  4. ģitāras klases audzēknim Harijam Roziņam III Starptautisko jauno ģitāristu konkursu DOLCE CHITARRA, Daugavpils 5.03.2019.

II pakāpe

4. trompetes klases audzēknim 

Edgaram Mēteram

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņiem III kārta Rīgā, 14.02.2019.

I pakāpe

3. flautas klases audzēknei

Annai Bacunovai

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņiem III kārta Rīgā, 11.02.2019.

I pakāpe 

3. flautas klases audzēknei

Annai Bacunovai

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņiem II kārta 12.01.2019.

III pakāpe

4. trompetes klases audzēknim

Edgaram Mēteram

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņiem II kārta 12.01.2019.

III pakāpe

3. saksofona klases audzēknim

Vladimiram Golovačs

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņiem II kārta 12.01.2019.

III pakāpe 5. saksofona klases audzēknim Mārtiņam Volkovam Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņiem II kārta 12.01.2019.
III pakāpe 3. klavieru klases audzēknei Annai Sušincevai Konkurss Piano frequency 12.12.2018. 
Grand Prix       4. ģitāras klases audzēknim Kirilam Švidčenko Kokurss "Šlager na guitar 2018" Gomeļa, Baltkrievija 9.12.2018.
 I pakāpe 4. ģitāras klases audzēknim     un skolotājai Kirilam Švidčenko          Dacei Milzerei Kokurss "Šlager na guitar 2018" Gomeļa, Baltkrievija 9.12.2018.
III pakāpe 3. klavieru klases audzēknei Annai Sušincevai Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēleVI mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss, Madliena 24.11.2018.
III pakāpe 5. akordeona klases audzēknim Stepanam Barčenkovam Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēleVI mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss, Madliena 24.11.2018.
III pakāpe 3. akordeona klases audzēknim Pāvelam Novikam Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēleVI mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss, Madliena 24.11.2018.
III pakāpe 2. akordeona klases audzēknim Tomam Rolavam Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēleVI mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss, Madliena 24.11.2018.
I pakāpe  4. ģitāras klases audzēknim Kirilam Švidčenko II jauno  mūziķu un mākslinieku konkurss  MĀKSLU DUETS, Carnikava 19.10.2018

 

Skolas audzēkņu sasniegumi 2017./2018. mācību gada 2. semestrī

 

Pakāpe

Klase

Kam

Par ko

I pakāpe

5. čella klase

Poļinai Hļebņikovai

Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņiem, II kārta. 2018. gada 15. janvārī Liepājā

Atzinība

3. vijoles klase

Ņikitam Ņikodimovam

Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņiem, II kārta. 2018. gada 15. janvārī Liepājā

Atzinība

5. vijoles klase

Lorenai Sokolovai

Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu kopas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņiem, II kārta. 2018. gada 15. janvārī Liepājā

III vieta 2. flautas klase Annai Bacunovai

XIII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Saldū 6.03.2018.

Atzinība

1. saksofona klase

Vladimiram Golovočam

XIII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Saldū 6.03.2018.

II vieta

3. trompetes klase

Edgaram Mēteram

XIII Kurzemes un Žemaitijas reģionu mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļu audzēkņu konkurss Saldū 7.03.2018.

I vieta

5. čella klase

Poļinai Hļebņikovai

XIII Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkursā Sol-Re-La-Mi Saldū 28.03.2018.

III vieta

3. vijoles klase

Ņikitam Ņikodimovam

XIII Kurzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu konkursā Sol-Re-La-Mi Saldū 28.03.2018.

I vieta

2. ģitāras klase

Artūram Novikovam

A. Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad nu tu biji?" 2018. gada 6. aprīlī Mārupē.

I vieta

3. ģitāres klase

Kirilam Švidčenko

A. Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad nu tu biji?" 2018. gada 6. aprīlī Mārupē.

II vieta

3. ģitāras klase

Harijam Roziņam

A. Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad nu tu biji?" 2018. gada 6. aprīlī Mārupē.

II vieta   

5. ģitāras klase

Annai Adelei Tomčunai

A. Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad nu tu biji?" 2018. gada 6. aprīlī Mārupē.

III vieta 

4. ģitāras klase

Kristapam Prancānam

A. Grīnberga jauno ģitāristu konkurss "Kur tad nu tu biji?" 2018. gada 6. aprīlī Mārupē.

III vieta 

akordeona klase

Tomu Kristoferu Tamsonu

V Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkurss Liepājā, 18.04.2018.

III vieta 

klavieru klase

Annu Sušincevu

V Starptautiskais klavierspēles audzēkņu klavieru duetu un kameransambļu konkurss Liepājā, 18.04.2018.