Liepājas Karostas mūzikas skola

Akreditācija

Profesionālās ievirzes programmas

 

 

Kods un

teksta daļa

Nosaukums

Kvalifikācija

Licences numurs

Izsniegšanas datums

Akreditācijas ID

Derīguma termiņš

10V212011

Klavierspēle

Nav

P-15419

27.04.2017 

AI_3603

04.11.2026

10V212011

Akordeona spēle

Nav

P-15420

27.04.2017 

AI_3604

04.11.2026

20V212011

Klavierspēle

Nav

P-15421

27.04.2017 

AI_3605

04.11.2026

20V212011

Akordeona spēle

Nav

P-15422

27.04.2017 

AI_3606

04.11.2026

20V212021

Vijoļspēle

Nav

P-15423

27.04.2017 

AI_3607

04.11.2026

20V212021

Čella spēle

Nav

P-15424

27.04.2017 

AI_3608

04.11.2026

20V212021

Ģitāras spēle

Nav

P-15425

27.04.2017 

AI_3609

04.11.2026

20V212031

Flautas spēle

Nav

P-15426

27.04.2017 

AI 13688

04.11.2026

20V212031

Saksofona spēle

Nav

P-15427

27.04.2017 

AI 13689

04.11.2026

20V212031

Trompetes spēle

Nav

P-15428

27.04.2017 

AI 13690

04.11.2026

20V21231

Eifonija spēle

   P_6249  04.08.2022 AI_3610  04.11.2026