Liepājas Karostas mūzikas skola

Valsts konkurss pūšaminstrumentu spēlē (2023./2024. mācību gads)