Liepājas Karostas mūzikas skola


Karostas mūzikas skolu gaida skaistas pārmaiņas

Datums: 01.12.2023


Noslēdzies iepirkums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību Liepājas Karostas mūzikas skolas siltināšanai. “Esam ļoti priecīgi, ka šis jautājums ir izkustējies no vietas,” saka skolas direktore Aiga Tiltiņa.

Mūzikas skola šai ēkā atrodas kopš 1960. gada un siltināta nekad nav tikusi. Kad A. Tiltiņa sāka šeit strādāt pirms 15 gadiem, tecējis jumts, tas uzreiz salabots.