Liepājas Karostas mūzikas skola

Konkurss "Spēlē zēni"