Liepājas Karostas mūzikas skola

Juliusa Kurauskas meistarklase