Liepājas Karostas mūzikas skola

Akordeona spēles Artūra Novika meistarklase