Liepājas Karostas mūzikas skola


Ziemassvētku koncerts

Datums: 20.12.2023


Vakar gaišā un sirsnīgā noskaņā izskanēja Ziemassvētku koncerts. Vienmēr prieks, ka uz skatuves kāpj arī skolas absolveni. Lai arī ne visi turpina mācības mūzikas vidusskolā, var redzēt un just, ka mūzika viņiem ir svarīga. 

Noslēgumā skolas vārdā tika izsniegtas pateicības audzēkņiem un viņu pedagogiem, kuri šajā semestrī piedalījušies valsts un starptautiska mēroga konkursos - Vladimiram Djominam un viņa skolotājai Verai Oņiščenko, Marijai Barčenkovai un viņas skolotājai Aigai Tiltiņai, kā arī Annai Baucunovai un viņas skolotājai Kristīnei Varažinskai.

 



19.12.2023