Liepājas Karostas mūzikas skola


Valsts konkursa pūšaminstrumentu spēlē laureātu sveikšana

Datums: 09.02.2024


Šoziem, tas ir, visu mācību gada balti pelēko daļu, ar cieņu un apbrīnu esmu mācījusies… augt. Karostas pūšaminstrumentu spēles izglītības programma kopš novembra (un tieši reizē ar pirmo sniegu) ļoti rūpīgi, neatlaidīgi un ar lielu pacietību gatavojās Valsts konkursam profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pūšaminstrumentu spēlē. Konkurss - tā ir tāda uzstāšanās ar tava skolotāja izvēlēto un tevis ilgstoši gatavoto skaņdarbu programmu, kas atbilst īpaša nolikuma noteikumiem. Parastajai koncerta gaisotnei, kad jānospēlē, lai klausītājiem pēc iespējas labāk patiktu, klāt pievienojas liela atbildība, kad profesionālu un labi pazīstamu mūziķu komanda vērtē to visu, kas atskan no tava instrumenta. Ja novembrī, pulcējoties pirmajām reizēm, kad šīs mūsu īpašās skaņdarbu programmas skolā uz skatuves klausījās tikai mūsu skolotāji, mēs apstājāmies, vēl ielūkojāmies notīs un centāmies tikt kaut kam pāri, - pāri grūtām notīm, pāri tam, no kā baidījāmies, pāri tam, ko nesapratām un likās, nekad nevarēsim, tad 2024.gada 30. janvārī, Valsts konkursa profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem II kārtā, visi bijām …kā  saauguši ar saviem īpašajiem skaņdarbiem! Tagad es zinu, ko nozīmē augt - vingrināties un vingrināties grūtajās vietās, atkārtot un atkārtot, katru pirmdienu vai katru trešdienu izmēģināt savu uzstāšanos skolas noklausīšanā iztēlojoties, kā tas būs, kad viss notiks pa īstam!

Konkursa I kārtā skolā piedalījās visi Karostas mūzikas skolas pūšaminstrumentu spēles izglītības programmas audzēkņi, un uz II kārtu, ar to īpašo profesionālo mūziķu žūriju un uz lielās skatuves mēs sagatavojāmies veseli vienpadsmit!

Ja nu es būtu dokumentējusi katras noklausīšanās skolā darbu un uzskaitījusi visas minūtes, ko katrs veltījām sava instrumenta labskanībai un savai drošības sajūtai ar instrumentu rokās, tagad riskēju teikt, ka varbūt pierādītos - ja esmu vingrinājies visvairāk minūšu, nospēlējis saviem skolotājiem savā skolā visvairāk reižu- tad arī esmu ieguvis savu vislabāko iespējamo rezultātu!

2024.gada 7.februārī savas pie mums tuvu pieaugušās konkursa skaņdarbu programmas nospēlējām vēlreiz, šoreiz savai vismīļākajai publikai, savējiem - mammām, tētiem, vecvecākiem un saviem skolotājiem. Varbūt mazliet ir kaut kā žēl, jo nu no šiem skaņdarbiem lēnām atvadāmies un ir laiks mācīties jaunus? Varbūt ir mazliet pārdomas par sevi, ka kādā brīdī ļāvu uzvarēt sajūtai, ka viss apnicis, vai ka spēlēt ir slinkums, un tāpēc no izšķirošās II konkursa kārtas atgriezos.. mazliet sevī vīlies?

Bet te - svētku koncerta un skolas apsveikumu un pateicību no direktores vietnieces mācību un audzināšanas darbā Sanitas Bovtonas saņemšanas gaisotnē Liepājas Karostas mūzikas skolas audzēkņi - Valsts konkursa profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem 2023./2024.mācību gadā laureāti, par kuriem mēs ļoti lepojamies:

AMĒLIJA FEDJUKOVA, 3.flautas spēles klase - III vieta (pedagogs Kristīne Varažinska, koncertmeistare Ilva Liepiņa)

IVANS SEMJONOVS, 1.trompetes spēles klase - III vieta (pedagogs Vilnis Mellums, koncertmeistare Ilze Tomsone)

TOMASS KRISTIANS TAMSONS - 5.trompetes spēles klase - II vieta (pedagogs Vilnis Mellums, koncertmeistare Ilze Tomsone)

BOGDANS SEMJONOVS - 1.trompetes spēles klase - I vieta (pedagogs Vilnis Mellums, koncertmeistare Ilze Tomsone)

GUSTAVS GRAVĀNS - 5.eifonija spēles klase - I vieta (pedagogs Vilnis Mellums, koncertmeistare Ilva Liepiņa)

ANNA BACUNOVA- 7.flautas spēles klase - I vieta (pedagogs Kristīne Varažinska, koncetmeistare Līna Andrejeva)

 

Paldies par konkursa gatavošanās un norises organizēšanu skolā pūšaminstrumentu spēles izglītības programmas vadītājai Uvai Kalniņai un par darbu ar audzēkņiem visiem pūšaminstrumentu spēles nodaļas pedagogiem:

ĒRIKAM BUKANTAM, BAIBAI KRONBERĢEI-KLEINBERĢEI, UVAI KALNIŅAI, VILNIM MELLUMAM un KRISTĪNEI VARAŽINSKAI! Paldies koncertmeistarēm!

 

/Ilva Liepiņa, klavierspēles skolotāja/07.02.2024