Liepājas Karostas mūzikas skola


Sveicam!

Datums: 22.12.2023


Sveicam audzēkņus ar augtiem mācību sasniegumiem