Liepājas Karostas mūzikas skola


Sveicam Mariju Barčenkovu

Datums: 12.01.2024


Sveicam 7. klavierspēles klases audzēkni Mariju Barčenkovu ar iegūto I vietu starptautiskajā Fiestalonia Milenio online konkursā American edition.
Paldies skolotājai Aigai Tiltiņai par ieguldīto darbu!
 
Žūrijas komentārs pēc konkursa: Marija iespaidīgi prezentē savu repertuāru, kas sastāv no trīs atšķirīgiem skaņdarbiem. Viņas sniegumu raksturo augsta skaņas kvalitāte, emocionalitāte un precīzs ritms. Ticam, ka Marijai vēl būs vērojama izaugsme un ar nepacietību gaidīsim, kad varēsim dzirdēt arī sarežģītāku skaņdarbu izpildījumu no viņas puses.
 
[Marija impressively presents a repertoire comprising three distinct pieces, showcasing her musicality with wisdom and intelligence. Her performance is characterized by excellent sound quality, passion, and precise rhythmic control, all while maintaining expressive elements. This adept handling of pieces hints at Marija's ability to delve into even more virtuosic repertoires with skill and finesse. We eagerly anticipate witnessing her continued growth and mastery across diverse musical landscapes, confident that she will navigate more challenging pieces with the same level of artistry and passion]


American Edition 12.01.2024