Liepājas Karostas mūzikas skola


"Stunda vecākiem!"

Datums: 02.01.2024


8. decembrī akordeona spēles skolotāja Irina Jakovļeva un teorētisko priekšmetu skolotāja Olga Pļušča rīkoja Stundu vecākiem. Tajā piedalījās sk. Irinas Jakovļevas 1. akordeona spēles klases audzēkņi un viņu vecāki. Sākumā vecākiem izskanēja neliels audzēkņu koncerts, bet pēc tam sk. Olga Pļušča demonstrēja, kas notiek mūzikas mācības stundās.08.12.2023