Liepājas Karostas mūzikas skola


Noslēdzies Valsts konkurss pūšaminstrumentu spēlē. Sveicam dalībniekus!

Datums: 31.01.2024


Vakar, 30. janvārī, noslēdzās Valsts konkurss pūšaminstrumentu spēlē. No mūsu skolas uz II kārtu tika izvirzīti 11 izglītojamie. Liels prieks par katru no viņiem!
 
????Anna Bacunova (7. flautas spēles klase; skolotāja Kristīne Varažinska, koncertmeistare Līna Andrejeva) - I vieta
????Gustavs Gravāns (5. eifonija spēles klase; skolotājs Vilnis Mellums; koncertmeistare Ilva Liepiņa) - I vieta
????Bogdans Semjonovs (1. trompetes spēles klase; skolotājs Vilnis Mellums; koncertmeistare Ilze Tomsone) - I vieta
????Tomass Kristians Tamsons (5. trompetes spēles klase; skolotājs Vilnis Mellums; koncertmeistare Ilze Tomsone) - II vieta
????Ivans Semjonovs (1. trompetes spēles klase; skolotājs Vilnis Mellums; koncertmeistare Ilze Tomsone) - III vieta
????Amēlija Fedjukova (3. flautas spēles klase; skolotāja Kristīne Varažinska, koncertmeistare Ilva Liepiņa) - III vieta
 
Liels paldies skolotājiem un koncertmeistariem par ieguldīto darbu!


Valsts konkurss pūšaminstrumentu spēlē (2023./2024. mācību gads)